SÁCH – Halo Sài Gòn


SÁCH

———————

Xem thêm các bài viết về điểm du lịch, loài người Sài Gòn tại phân mục https://halosaigon.com.vn/dia-diem/
Nguồn bài viết tại: Halo Sài Gòn

READ  Những quán cơm tấm ngon có tiếng ở Sài Gòn - Halo Sài Gòn

41 thoughts on “SÁCH – Halo Sài Gòn”

  1. Các Linh Mục có 7 chức Thánh, nói về tâm linh không tốt cho bản thân chị và các con của chị, mình phạm chức Thánh mà ảnh hưởng đến 2 đứa con ngoan tội nghiệp, chị nói chung chung về xã hội đào bới bọn gừng tỏi sĩ hay bọn tham quan tham nhũng thì mọi người quan tâm muốn nghe và xét về đạo Đức con người của chị còn thấy mến đừng nghe xúi bẩy, tốc kê lên bị sập bẫy như chị Hằng, nuôi cho mập rồi úp sọt đó, lập công cũng chẳng được tha đâu khổ nhục thân, nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại

  2. Nghĩ cũng buồn cho kiều bào bên Mỹ ngần nửa thế kỷ rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ . Nó lừa vậy mà vẫn còn tin trong Nước cũng có một số đứa cũng ảo tưởng được bọn bên Mỹ nó nhồi sọ cũng tưởng bở . Giờ sáng mắt ra chưa …..

Leave a Comment