HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH tp.Đà Nẵng (Nhóm trưởng: Nguyễn Việt Hoàng) – Halo Sài Gòn


Thành viên nhóm:
Nguyễn Việt Hoàng (NT)
Lê Quốc Chương
Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Đào Thị Hà
Nguyễn Công Hậu
Nguyễn Thế Hòa
Ngụy Nguyễn Khôi Nguyên
Trương Nhật Tân
Nguyễn Thị Tường Vy

———————

Xem thêm các bài viết về điểm du lịch, nhân loại Sài Gòn tại phân mục https://halosaigon.com.vn/dia-diem/
Nguồn bài viết tại: Halo Sài Gòn

READ  Du lịch Sài Gòn - tò mò vị trí check in ở Landmark 81 // phần 3 - Halo Sài Gòn

Leave a Comment